Cậu bé này

Cậu bé này, và câu chuyện những người vô gia cư ở Mỹ với câu nói “tôi vẫn còn dễ dàng hơn anh” khi đùm bọc những người kém may mắn hơn (mà tôi may mắn đọc được vài ngày trước) là những điều làm một ngày của chúng ta sáng lên, đẹp hơn, nhóm lên hy vọng về nhân loại, ngay giữa một ngày u ám mưa gió với những tin tức cập nhật cướp – giết – hiếp – tham nhũng – lộ hàng bắn phá tâm hồn và niềm tin mỗi ngày.
P/S: mong sau này em sẽ thành đạt như cái tên được đặt và giữ được tinh thần giúp đỡ những người kém may mắn hơn mãi về sau..

15 Comments