Vâng

Vâng, ông nói rất trúng !
Vấn đề bi giờ là Cp, nền HC và bộ máy cũng như cán bộ công chức nên thay đổi phương cách quản trị quốc gia, đơn vị.
1. Thắt lưng buộc bụng trong chi tiêu công, cắt giảm biên chế cũng như các quan chức thừa mứa cấp phó từ tw đến địa phương. Nếu không siết chặt được là trách nhiệm CP.
2. Quản lý đầu tư công hiệu quả, đừng để các DA không những không đem lại hiệu quả, mà còn là nhân tố tàn phá nền KT; cũng như hoãn xây dựng tượng đài, quảng trường, công sở và mua sắm công.
3. Chống tham nhũng và thu hồi tài sản, tiền nong thất thoát; thôi bao che cho quan tham nhũng theo kiểu “dễ người dễ ta”.
4. Khoan sức cho DN bằng cách kiểm soát chặt để cán bộ nhân viên bộ máy HC không hoặc giảm móc túi DN. Vì DN không phát triển KD được thì lấy đâu nguồn thù nội địa, trong khi tài nguyên đã nóc gần can kiệt và thuế nhập khẩu phải giảm. Xem lại các trạm BOT để giải phóng năng lực cạnh tranh cho DN, thậm chí xe tải chở hàng được giảm phí, xe con tăng phí.
5. Đang có vấn đề về quản trị quốc gia mà không khoan dân thì xét trên phương diện chính trị – tư tưởng là hạ sách !
Nguyên nhân nợ công và ngân sách cạn kiệt không phải do chiến tranh hay thiên tai,….mà do năng lực quản trị của chúng ta, trong đó có hoang phí và tham nhũng.
Cuối cùng, nếu tăng thuế, phí là không đừng không đặng thì CP nên có thông điệp rõ ràng với dân là tăng thuế, phí thời hạn bao lâu và Cp hứa sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách.
Nhân dân luôn bên cạnh và ủng hộ Cp, nhưng thiết nghĩ, Cp cũng nên nói rõ hơn để dân cùng chia sẻ khó khăn !