Vụ côn đồ hành hung chị Hạnh tôi nhìn dưới góc độ dân sự

Vụ côn đồ hành hung chị Hạnh tôi nhìn dưới góc độ dân sự. Phạm tội thì phải bị bắt, truy tố.
Việc nhìn nó dưới góc độ chính trị là tùy chủ kiến cá nhân, nhưng suy diễn theo cảm tính mà không cần chứng minh là hồ đồ, tạo sự chia rẽ hoặc bộc lộ tham vọng. Tôi sẽ dần tránh xa những kẻ đó.

36 Comments