1 nén hương dâng Tổ Nghiệp

1 nén hương dâng Tổ Nghiệp !
kon có cảm giác Nghiệp của kon với Nghề sắp hết.
Duyên kon cũng sắp cạn …
Chuyện gì đến sẽ đến ,
Thấy vậy chứ ko phải vậy .
Duyên sắp cạn hoặc Duyên đã cạn thì dứt áo ra đi.
Sẽ ko còn có những vai diễn nữa thì kon sẽ xin xuống đây chăm nom, quét dọn …
Mà Chúa Trùm giữ Đền Nguyenloc La cũng ko cho đồng nghĩa vơi việc cuộc đời kon sẽ lay lất gầm cầu hoặc nương náu 1 chùa nào đó cho hết kiếp này vậy .
Ừh, vậy đi khi DUYÊN SẮP CẠN !