Month: February 2014

Anh biết không

Anh biết không, Anh là người nhút nhát. Vì vậy em nghĩ anh luôn đóng cửa trái tim. Mặc dù anh sống rất tình cảm, nhưng không hiểu sao em chỉ thấy đó là sự tình cảm kiểu đa tình vung lưới bắt cá. Nó. Cứ nông nông sao ấy … Anh, như những người

Trailer: http://www

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=rKFxryp_sng Event page: https://www.facebook.com/events/467583156700884/?ref_dashboard_filter=upcoming HUSH – let the silence take control… Having been engaged in a decade-long conflict with the dominating imperial power far north, General Hoanh finds it difficult to salvage the nation out of the seemingly inevitable defeat. With his men diminishing in numbers battles after battles, Hoanh plots one last scheme