(Lụm ở đâu đó 😀 và có khúc chỉnh sửa) Tôi không có nhiều bạn, nhưng đối với tôi thì cái số ít đó thực sự ý nghĩa …ít nhất, ở 1 góc độ nào đó. Theo những năm tháng cuộc đời, có những người ở lại, và những người ra đi, có những người