Nhờ mọi người chút ạ. Em có cô cháu lọt vào Top 32 thí sinh phía Bắc trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Mọi người like và chia sẻ giúp em để ủng hộ tinh thần cháu nó ạ. Em nhờ cậy mọi người và chân thành cảm ơn. Mọi người vào trang Hoa