Cô dâu 8 tuổi bị đập mấy gậy vào đầu, không chết, ngóc dậy đi đấm đá cứu người. Bị đẩy xuống giếng đập đầu vào đá, không chết, tóm dây leo lên. Bị bắn vào ngực, không chết, bà nội đỡ đạn, chết thay. Bị bắn vào lưng, dìu 2 con nhảy xuống nước