Month: January 2017

Hà Nội có bao giờ yên

Hà Nội có bao giờ yên… Mùng 1 HN thanh vắng, yên tĩnh! Các bác đừng tin báo đài. Mùng 1 k ai đi làm + ngủ muộn do thức đón giao thừa + kiêng đến nhà nhau sáng mùng 1 nên thế thôi. Chứ 9h em ra đường đã thấy chỗ nào cũng tắc.