Cực kì hiếm khi cô gái thơm sale nước thơm nhé Bởi lẽ vì nước thơm bán lúc nào cũng thiếu hàng của khách. Hơn nữa cũng đã sẵn sale bên kia rất rẻ rồi. Hôm nay mồng 1 tháng cuối cùng trong năm 2017. Nên mở sale bán về giá gốc cho khách. Phần