Dị ứng là bệnh lý về da có thể gặp phải ở bất cứ ai, tuy nếu nhẹ không quá ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng lại khiến người mặc khó chịu, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống cũng như công việc. Hiện nay để điều trị dị ứng, người dùng thường lựa chọn sản