Nam giới cần rất nhiều năng lượng để bổ sung cho những hoạt động công việc thường ngày, đặc biệt là đàn ông trên 50 tuổi khi cơ thể đã bắt đầu lão hóa và rất khó khăn cho việc tổng hợp những dinh dưỡng để đi nuôi cơ thể. Chính vì những lý do