8/3 đọc kỹ bài này phát

8/3 đọc kỹ bài này phát. Càng đọc càng điên!
http://vietnammoi.vn/khi-phu-nu-cung-la-nhung-nguoi-hung-22…
Trên đường dây tư vấn của chúng tôi, hàng ngày có không ít những phụ nữ là trí thức, có chồng là trí thức nhưng phải sống trong cảnh bạo lực và chịu đựng sự gia trưởng…. Đứng truyền thông tại chợ một buổi khoảng 2 tiếng mà cũng bao nhiêu chị em bán cá, bán thịt, người đi chợ nói ra những câu chuyện bạo lực kinh khủng. Giết rồi hiếp, hiếp rồi đền tiền là xong, chồng đánh cả một đời người đến khi lên chức ông chức bà, chồng yếu đi mới thoát…
#chongbaohanhgiadinh,