ÂM MƯU TỪ VỤ TRỊNH VĨNH BÌNH

ÂM MƯU TỪ VỤ TRỊNH VĨNH BÌNH
Bọn phản động rắp tâm phá hoại từ vụ Trịnh Vĩnh Bình. Đằng sau Trịnh Vĩnh Bình là một thế lực từ trong phá ra, từ ngoài phá vào.
Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện gây tổn hại đến tiền dân đã đành. Nó còn làm mất uy tín của quốc gia, dân tộc.
Các nhà đầu tư tử tế có nguy cơ rút khỏi thị trường Việt Nam vì phòng tránh “rủi ro”.
Hậu quả, thị trường Việt Nam chỉ còn những nhà đầu tư mafia, môi trường đầu tư bị lũng đoạn và bị trói buộc vào sự độc quyền của tư bản Trung Quốc.
Nếu có thiện tâm xây dựng đất nước, giải pháp tốt nhất hiện tại là Việt Nam chấp nhận thi hành án cùng với trừng phạt thích đáng những kẻ đã gây ra vụ án, dù đó là kẻ nào, còn sống hay đã chết!