Anh biết không

Anh biết không,
Anh là người nhút nhát. Vì vậy em nghĩ anh luôn đóng cửa trái tim. Mặc dù anh sống rất tình cảm, nhưng không hiểu sao em chỉ thấy đó là sự tình cảm kiểu đa tình vung lưới bắt cá. Nó. Cứ nông nông sao ấy …
Anh, như những người đàn ông khác, chắc chắn sẽ mang sự nghiệp lên trên đầu. Anh cũng nói rồi, anh muốn mình phải thành công trước đã. Vậy nên, hẳn là khi anh thành công cũng mới là lúc anh thật lòng thật dạ đón một ai đó vào trái tim mình.
Em chỉ nói tới đây thôi. Còn lại hiểu sao là chuyện của …
… các anh!
See Translation