Bà Madeleine Albright

Bà Madeleine Albright, cựu ngoại trưởng Mỹ bảo: “Có một chỗ đặc biệt ở địa ngục cho những người phụ nữ không giúp đỡ những phụ nữ khác.”
Mình cũng nghĩ thế. Nên mình vui sướng được hỗ trợ những người phụ nữ quanh mình. Forbes VN sắp tổ chức chương trình đặc biệt dành cho phụ nữ, các bạn có nghe chưa?
Ảnh này chụp khi mình làm người thử ánh sáng phông màn để chụp chị em trong danh sách 50 Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam thôi. Làm bệ phóng cho các chị em!
#ForbesVietnamWomenSummit2017 #womenbetteringtheworld