Bạn đi karaoke

Bạn đi karaoke, bạn tìm thấy mình giữa những bộn bề con chữ.
Bạn gửi cho mình với lời nhắn : “ủa sao ít bài vậy? Sao hổng ra bài mới?”
Mình bảo :”tao là đứa ca sỹ ế show nhất showbiz nên không có tiền mua bài hát mới làm sản phẩm.”
Bạn bảo : ” thương mày, dzị tao hát bài khác kakaa.”
Mình nhẹ nhàng đáp trả bạn bằng hai chữ thân thương, đầy tình cảm gắn bó suốt khoảng thời gian dài cùng nhau : “#dm = rê thứ”