BÁO ĐỘNG TOÀN QUỐC

BÁO ĐỘNG TOÀN QUỐC!!!
LINH MỤC NGUYỄN DUY TÂN BỊ BÁCH HẠI! SOS!!!
(Xin đính chính Giáo xứ Thọ Hòa và Linh Mục Nguyễn Duy Tân thuộc Giáo Phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai – chứ không thuộc Giáo Phận Vinh như đã lầm lẫn – Xin cáo lỗi và đính chính lại cho đúng)
Giáo phận Vinh mau đến tiếp cứu bọn cuồng Hồ bất chấp luật pháp xâm nhập khuôn viên nhà xứ Giáo Xứ Thọ Hòa gây bất ổn.
Kịch bản này được công an dàn dựng để có cớ xâm nhập Giáo Xứ Thọ Hòa và có thể gây bất ổn để bắt Linh Mục Nguyễn Duy Tân.
Các Giáo Xứ Địa Phận Vinh khẩn cấp giật chuông nhà thờ báo động toàn quốc!
Công Giáo không thể ngồi yên để lũ cuồng Hồ xúc phạm một Linh Mục Công Giáo!
BÁO ĐỘNG TOÀN QUỐC!