Bây giờ có kiện cũng không biết nên kiện ai nữa

Bây giờ có kiện cũng không biết nên kiện ai nữa? Nhà sản xuất hay nhà đầu tư đây……Khi phim quay xong hết rồi, chiếu cũng xong luôn rồi, mà ekip ae và diễn viên vẫn chưa nhận hết thù lao. Chúng tôi lao động nghiêm túc, cực khổ, mồ hôi công sức để hoàn thành bộ phim. Bình thường chỉ có 30 ngày sau khi hoàn thành bộ phim, ma bây giờ là quá 75 ngày. Tôi không bao giờ nghĩ 1 dự án lớn như vậy lại xảy ra điều này…..!!!