BỎ QUÁCH ĐI LÀ VỪA

BỎ QUÁCH ĐI LÀ VỪA !
( Cafe sáng…mạn đàm )
Hoan nghênh bộ trưởng đã đưa ra kiến nghị bỏ cái “đăng kí sáng kiến kinh nghiệm” một chỉ tiêu thi đua đánh giá năng lực chuyên môn của giáo viên Việt Nam.Không biết từ đời nào, thời nào ai đã đưa ra cái tiêu chí này mà làm cho giáo dục Việt Nam biết bao nhiêu hệ lụy. Thầy cô giáo cả nước đua nhau thi thố cop py sáng kiến của nhau; hết năm này đến năm khác quẩn đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu sáng kiến. SÁNG đâu không thấy mà thấy TỐI thui luôn. Sáng kiến nhiều quá cứ chất chồng trên sở, trên bộ, ai là người có trình độ chuyên môn ?, ai là người rỗi hơi, để mà đọc, xem xét nghiên cứu. Thôi thì cứ phán bừa trao giải cho vui, cho vừa lòng nhau. Đúng là lừa gạt nhau. Vàng thau, thật giả lẫn lộn. Dối trá !
Giáo viên quá khổ về cái chỉ tiêu thi đua này.
Bỏ quách đi là vừa.