Các con tôi chỉ cho tôi thấy con đường tôi phải đi

Các con tôi chỉ cho tôi thấy con đường tôi phải đi.
Tôi không nói như vậy với tư cách là một người mẹ. Tôi nói như vậy với tư cách là một con người bình thường đi tìm sự thật về bản thân để kết nối với bản thể của mình.
Bạn có thấy bạn lo lắng không ngừng không? Bạn có thấy bạn so sánh và đánh giá không ngừng không? Bạn có thấy mình không tin tưởng được bản thân hoàn toàn? Bạn có thấy mình bận rộn nhưng không làm được mấy và rất mệt mỏi? Bạn có thấy bạn thiếu hạnh phúc và không hiểu mình đang làm gì? bạn có thấy bạn suy nghĩ không ngừng và không thể hài lòng với hiện tại?
Đó là bởi vì bạn chưa kết nối được với bản thể của bạn. Khi bạn chưa làm được, thì bạn chưa hiểu mục đích sống của bạn. Khi bạn chưa làm được, thì tâm bạn nhiễu loạn. Khi tâm nhiễu loạn, thì mọi mặt cuộc sống đều loạn.
Cái chúng ta tưởng là sự loạn lạc của thế giới chính là sự loạn lạc của tâm trí con người.
Chìa khoá không phải là thay đổi thế giới hay đổ lỗi cho thế giới. Chìa khoá là chỉnh sửa tâm và quay vào bên trong để tĩnh tại.
Cuộc đời là một sự khám phá. Tất cả những khám phá bên ngoài đều vô nghĩa nếu ta không hiểu rằng những gì ta nhận thức được về thế giới chỉ phản ánh ta. Cho đến khi nào ta sửa được mình thì ta mới có khả năng nhìn thấy thế giới như đúng nó là.
Nếu ta không khám phá ra sự thật, thì ta chỉ đang chơi trò chơi của con nít trong sự vô minh. Nếu ta không sống trong sự thật, thì những sáng tạo của ta là vô nghĩa, thậm chí sẽ mang tính phá hoại và huỷ diệt. Phần lớn các phát minh của con người là như vậy – bởi vì những kẻ ngu dốt lại quá kiêu ngạo, tưởng mình có thể đóng vai Thượng Đế để sáng tạo, để ban phát, để dạy dỗ, mà không biết mình đi đâu thì vẫn nằm gọn trong kế hoạch của Thượng Đế.
Ta đâu có tự do khi ta không biết tự do là gì.
Hãy quay vào trong để hiểu mình và chấp nhận mình. Học cách vui sống với hiện tại. Hít thở và thiền đi. Yêu thương đi. Thứ lỗi cho người khác và cho cả bản thân.
Mỗi người đều là sứ giả của Thượng Đế. Song nếu ta không hiểu mình và không khám phá bản thân mình, thì thông điệp của Thượng Đế sẽ không bao giờ hiển lộ.
Bạn sống đúng là bản thân bạn, sống với yêu thương. Và dần dần, bạn sẽ tìm thấy sự thật. Khi bạn tìm thấy sự thật thì bạn sẽ nhìn thấy con đường của bạn. Con đường của bạn chính là thông điệp của Thượng Đế dành cho bạn và cho thế giới.
Mỗi người tưởng như đi một con đường riêng, song đều là thông điệp về tình yêu của Ngài. Ta đón nhận tình yêu thì ta hiểu, mà ta từ chối thì ta sẽ phải học tiếp, và tiếp tục hứng chịu đau khổ do vô minh.