Các mẹ có kinh nghiệm hút sữa

Các mẹ có kinh nghiệm hút sữa,cho em hỏi nên dùng máy điện hay máy hút sữa bằng tay, Và nên dùng máy đơn hay máy đôi ạ???
See Translation