Cách đây khoảng hơn một tháng tôi viết stt trong gr Huy Phúc có nói ” Người xưa khi họ chưa có các phương tiện dự báo thời tiết

Cách đây khoảng hơn một tháng tôi viết stt trong gr Huy Phúc có nói ” Người xưa khi họ chưa có các phương tiện dự báo thời tiết. Thì họ dựa vào thiên nhiên đó là dựa vào những loài vật có bản năng dự báo được thiên tai, đó chính là con ong vò vẽ. Nếu năm nào con ong này làm tổ trên cành cây cao ắt nhiên nó có bão lớn, năm nào làm chỗ dưới thấp thì lũ nhiều”. Vậy nguyên nhân vì sao lại thế.?
Theo truyền thuyết tích xưa kể lại có một ông bụt khi đi qua tổ ong này bị nó đốt đau quá,bởi loài ong này rất độc ác cắn người rất đau. Bụt thì là thần tiên nên ông ta biết được thời tiết như thế nào, vì mối thù xưa nên khi năm nào có bão ông ta luôn mách nước cho con ong này làm tổ trên cao. Kết quả bão vào tổ đi sạch, ngược lại năm nào lũ nhiều thì làm tổ dưới thấp và nước nhấn chìm hết. Suy cho cùng đó cũng là truyền thuyết dân gian đế ông cha dự báo thời tiết. Đó là một dự đoán quy luật ngược bao đời nay. Quê tôi ngoài tên gọi ong vò vẽ. Loại này còn có tên gọi ” ong trời đày” ý nói con ong này bị trời báo phạt.
Tuy nhiên có một loại ong giống ong này chuyên làm tổ dưới đất, dù mưa bão cũng vậy. Người ta gọi nó là ong quan huyện, còn vì sao như thế? Thì like đi đã mai kể về loài ong này