Cảm phục và yêu quý đồng nghiệp quá các bạn ơi <3 Phóng sự này cần phải phát đi phát lại

Cảm phục và yêu quý đồng nghiệp quá các bạn ơi <3 Phóng sự này cần phải phát đi phát lại, trên các màn hình đặt ở các quảng trường và đặc biệt phát liên tục khi diễn ra các sự kiện công cộng lớn. Và phải phạt thật vô cùng nặng bọn xả rác, lấy tiền đó cải tiến hệ thống thoát nước.