Category: Đồng hồ

Hiểu lầm về tính năng chống nước của đồng hồ

Đồng hồ đeo tay trên thị trường hầu hết được quảng cáo và giới thiệu có khả năng chống nước cực tốt vì vậy nhiều người sử dụng hiểu nhầm khả năng chống nước của đồng hồ để rồi sử dụng đồng hồ không đúng các và kết quả là đồng hồ nhanh hư hỏng