Cầu trời khấn phật 3 ngày cuối tuần Giời thương

Cầu trời khấn phật 3 ngày cuối tuần Giời thương, Trời nắng để nhà con đi Biển với.
Chứ mưa như này thì nằm trong phòng chán lắm
Từ 22 – 24 nhà em đi nghỉ nên em sẽ để số nhân viên nhà em, các bác đặt hàng gọi em không được thì gọi cho Nhân viên nhà em nhé.
See Translation