Chả có quốc za nào lấy làm sung sướng khi fải dành fần lớn Ngân Sách cho quốc phòng vì SINH TỒN

Chả có quốc za nào lấy làm sung sướng khi fải dành fần lớn Ngân Sách cho quốc phòng vì SINH TỒN
Chả có dân tộc nào lấy làm hạnh phúc khi sống trong tâm thế thời chiến. hàng nửa thế kỷ.
Một quốc za , một dân tộc vì sinh tồn nên bất đắc dĩ mới phải lựa chọn lối sống đó mà thôi ,
Các bạn ngưỡng mộ nền quốc phòng Bắc Hàn , thán phục tinh thần thép của người dân Bắc Hàn thì dất bình thường. Nhưng nếu các bạn ao ước dân tộc các bạn , đất nước các bạn như Bắc Hàn thì các bạn đích thị là những con lợn. !!!!
J,D tôi tự hào vì dân tộc tôi bem nhau với Đế quốc hàng mấy chục năm. J.D tôi ngưỡng mộ cha ông đã từng thắt lưng buộc bụng nuôi quân đội trong tình trạng chiến tranh ở hai đầu đất nước ngót chục năm trời trong vòng vây cấm vận của Đế Quốc. Thế nhưng cho vàng J,D tôi cũng đéo dám mơ ước Annam trở lại những năm tháng oanh liệt đó. Vậy nghe !!!! Chuyện nào ra chuyện đó , chó ra chó , riềng ra riềng
Tái khẩu : mỗi khi bán đảo Triều Tiên nóng lên , thằng Ủn Péo cho duyệt binh khoe cơ bắp rầm rầm thì ối con Vẩu Annam lại rên rỉ ao ước Annam được như Bắc Hàn.Than ôi , đám vẩu ấy đéo xa Facebook được một tuần trằng mà đòi sống như dân Bắc Hàn. Hehhhe