Chị gái sn 86 mà e mạo phạm kêu chị là ” đáng tuổi mẹ

Chị gái sn 86 mà e mạo phạm kêu chị là ” đáng tuổi mẹ, đáng tuổi cô ” ở bài viết dưới. Chin nhỗi tưởng c sn 68 ko à…. Ăn bận như con dẫm hẳn sang lắm c ạ… Tưởng con ông cháu cha hay cháu của ông cha nhà thờ.. Ai dè con tỷ phú ” Rì sọt”.. Quả này dư luận úp cái sọt lên đầu r c ơi. Ngu qué
See Translation