Chính diễn viên Phương Linh đã cầu xin Mon xô nhẹ để cô ấy lấy cớ lộn 6 vòng nghệ thuật

Chính diễn viên Phương Linh đã cầu xin Mon xô nhẹ để cô ấy lấy cớ lộn 6 vòng nghệ thuật , phô diễn khả năng nhào lộn 100m tự do nam trên sóng truyền hình
Vậy mà sau khi cô ấy đạt được ý muốn lại quay sang tố cáo Mon hành hung cô …để nhận sự thương cảm từ quý khán giả …
Phạm Duy Khương ,Trần Kiệt, Nguyễn Cẩm Hò Phân tích tình huống này thế nào ?