Chuyện giờ mới kể: công ty divutoho của mình qua nhận show quay

Chuyện giờ mới kể: công ty divutoho của mình qua nhận show quay-chụp-flycam sự kiện khai trương hồ bơi Ánh Viên xong cái gặp bé Viên ở ngoài mà pa Trung Nguyen bận qué méo chụp giùm mình cái ảnh với bé í xong cái bé Viên thấy vậy bèn đưa mình con cợp mới cớp bên CGame về cho mình seophi đỡ . Chuyện có vại hoy. À hồ bơi bển (Căn hộ The Art – Khu dân cư Gia Hoà q9) rứt đẹp mình có tiện tay lụm dìa vài cái vé bơi free đến 9-10-2017 ai quan tâm hok nà. Đi bơi có thể gặp bé Viên xuống nghịch nước vì nhà bé ở đó lun é.
#nhanchuphinhquayphimsukienvoigiakhongrenhungchatluongtuyetvoi