Có bạn nào trẻ tuổi muốn làm việc chung với Bông không

Có bạn nào trẻ tuổi muốn làm việc chung với Bông không?
Có mình Bông mà up hàng, tư vấn , soạn hàng , đóng hàng, điều phối giao hàng, và …cãi nhau với shipper
Mình Bông mà mua hàng , theo dõi lịch hàng, check công nợ
Bông xỉu . Chưa kể Bông còn được khuyến mãi em gà con kiêm máy hút sữa làm việc hết công suất.
Cần lắm 1 bạn làm chung ! Thật có tâm .