Có cách nào để con k xem đthoai k các mẹ

Có cách nào để con k xem đthoai k các mẹ , mỗi lần nó khóc gào lên đòi xem siêu nhân là em lại đau đầu , đi học các cô giáo cũng bó tay vì con . Có mỗi thằng con trai thôi mà tnay thì em chết mất
See Translation