Cô dâu 8 tuổi bị đập mấy gậy vào đầu

Cô dâu 8 tuổi bị đập mấy gậy vào đầu, không chết, ngóc dậy đi đấm đá cứu người.
Bị đẩy xuống giếng đập đầu vào đá, không chết, tóm dây leo lên.
Bị bắn vào ngực, không chết, bà nội đỡ đạn, chết thay.
Bị bắn vào lưng, dìu 2 con nhảy xuống nước bơi sang bờ bên kia, ngóc đầu dậy ôm 2 con: Mẹ sẽ luôn ở bên các con. Tưởng sống. Hoá ra lại chết lăn quay.
Thì ra cô dâu chán quá, không muốn đóng phim nữa nên chết.
Bà nội cũng chán quá không đóng nữa nên chết.
Bà cô cũng chán quá không đóng nữa nên chết.
Chồng cũng chán quá không đóng nữa nên chết.
!!!
Ôi thần linh ơi!