Có nhiều người mãi mắc kẹt trong thất bại bởi ý chí của họ đã bị bẻ gẫy

Có nhiều người mãi mắc kẹt trong thất bại bởi ý chí của họ đã bị bẻ gẫy, bóp vụn sau những thử thách của cuộc sống và suy nghĩ thì mãi quẩn quanh trong sự toan tính hơn thiệt. Sống trong bầu không khí ngập năng lượng tiêu cực là lý do nhanh chóng nhất khiến con người ta từ bỏ ước mơ và đầu hàng mọi khó khăn. Có những tổ chức chỉ khi đứng ở bên ngoài nhìn vào mới thấy vấn đề thật sự mà nó đang phải đối mặt. Mà phần lớn nguyên nhân đến từ sự hoài nghi, đố kị, thiếu công bằng và mất tự do. Đó là một bầu không khí lạnh lẽo, năng nề, thiếu chia sẻ và tin tưởng lẫn nhau. Chúng ta thường không làm việc một mình, để đi xa hơn lại càng cần đồng đội. Mà cảm xúc chính là thứ động lực lớn lao để con người ta vượt qua được mệt mỏi, sự máy móc,..
Nếu có gì cần loại bỏ thì đó chính là năng lượng tiêu cực.