Có thể nào trở lại như ngày đầu

Có thể nào trở lại như ngày đầu
Ngày đôi mắt không buồn vương
Nụ cười trên môi chưa gượng gạo
Mình nhìn mọi người không nghi ngờ
Nhìn trời sẽ chỉ thấy trời xanh mây trắng
Chứ không phải ngước lên để nước mắt không rơi.
Có thể nào, có thể nào không?