Cối đang muốn mượn gấp một quán cà phê nào đó ko quá ồn

Cối đang muốn mượn gấp một quán cà phê nào đó ko quá ồn, có cây xanh càng tốt để quay hình chiều nay (diện tích đủ để đặt 2 máy quay) với một nghệ sĩ nổi tiếng rất Hà Nội…
500 anh em fb cho gợi ý hay có bạn bè là chủ quán giới thiệu, tag giúp…
Thanks all.