Con nhang làm hại thầy cúng

Con nhang làm hại thầy cúng!
Sự tâng bốc trên không gian mạng đã đốn ngã nhiều người, mà lẽ ra nếu tỉnh táo hơn, họ đã có thể viết tốt hơn.
Cái này gọi là con nhang làm hại, chính xác hơn làm lộ, thầy cúng.
Bởi làm thầy cúng cũng có chút được việc như an ủi tâm linh người nhà của người đã khuất, nhưng vì thấy con nhang tụng ca mình quá, họ quên mất mình chỉ là thầy cúng, chỉ thuộc lõm bõm vài ba câu kinh tụng, và cứ tưởng mình là… thiền sư.
Lỗi này trước hết do thầy cúng hoang tưởng, nhưng cũng có phần của bọn con nhang.