Đã có những phản hồi nhất định xung quanh (những tập đầu) bộ phim tài liệu “The Vietnam War”

Đã có những phản hồi nhất định xung quanh (những tập đầu) bộ phim tài liệu “The Vietnam War”. Cuộc tranh luận này sẽ còn tiếp tục. Có một điều rằng, “The Vietnam War” không thể giải đáp tất cả khúc mắc của cuộc xung đột và nếu nghĩ chỉ cần xem “The Vietnam War” thì mọi câu hỏi về cuộc chiến sẽ được giải đáp thì e rằng không đúng. Có vô số sự kiện và tình tiết liên quan cuộc chiến đã nằm ngoài kịch bản bộ phim.
Những uẩn khúc của cuộc chiến chỉ có thể được giải đáp từ chính những người Việt Nam chứ không phải Mỹ. Trong khi nhiều “bí ẩn” xung quanh cuộc chiến đã được phía VNCH nói đến, với chỉ trích lẫn bênh vực, thì Bắc Việt vẫn chưa “giải mật” những tình tiết hậu trường bên trong cỗ máy chiến tranh của họ, và người dân vẫn phải tìm kiếm thông tin từ nguồn nước ngoài, trình bày theo quan điểm của họ và nhận định theo hiểu biết của họ.
Sẽ không có một bộ phim hay quyển sách nào nói đầy đủ về cuộc chiến Việt Nam. Không có một bộ phim hoặc duy nhất quyển sách nào cung cấp đầy đủ sự thật về cuộc chiến Việt Nam. Với “The Vietnam War”, tôi xem bộ phim này như một hiệu ứng truyền thông kích thích sự tìm kiếm nhiều hơn về những gì thật sự xảy ra liên quan cuộc chiến. Sự thật là một “quá trình” tìm kiếm từ nhiều nguồn khác nhau. Sự thật sẽ không đến hoặc không đầy đủ nếu chỉ dựa vào một nguồn.