Đã dự định là sang năm cơ

Đã dự định là sang năm cơ, nhưng rồi trong tâm trí, tôi luôn mong có ngày “1 ai đó” sẽ xuất hiện. Và hôm nay “1 ai đó” đã xuất hiện, đúng như tần số trái tim và tiềm thức rung động!!!
Luật hấp dẫn kì diệu :))))
See Translation