Đã lấy được hàng HOT tiếp

Đã lấy được hàng HOT tiếp
1 tuần mà e lấy hơn 10 cái túi LV cho khách , em cũng sợ em luôn .
Chỉ tính mỗi LV thôi , hàng HOT thì khó mua rồi.
LV giờ khó mua , rất giới hạn lượng mua, cứ mấy tháng , k nhớ nhầm thì 3-6 tháng 1 người chỉ mua được 2 túi.
Mua thêm thì ko lấy thuế được mà còn tốn công tốn phí gởi về rất cực.
Cũng có lúc cực chẳng đành nhưng hạnh phúc của mỗi chị em nên cũng ráng
Ngày mai người nhà em bay châu Âu mấy nước châu Âu nên ai mua gì nhắn em