ĐẦU – KẾT

ĐẦU – KẾT
Mở đầu bộ phim thật quan trọng : trong khoảng 1 phút đầu tiên bạn phải gây được sự chú ý của khán giả, từ 5 đến 10 phút bạn phải làm khán giả hình dung được phong cách phim, giới thiệu nhân vật, gợi mở được đề tài, đưa ra các ‘vấn đề /thách thức/trở ngại’… khiến cho khán giả thấy hấp dẫn mà xem tiếp.
Đầu phim đã khó xử lý như vậy thì cái kết phim lại càng khó hơn. Cái kết phim không chỉ là hình ảnh cuối cùng khán giả nhìn thấy trước khi credit hiện lên, mà nó được tính là phần gần cuối của bộ phim, thường là phần mà cao trào / kịch tính của bộ phim lên cao nhất, hay là khi các vấn đề bộ phim đưa ra (ở đầu phim) được giải quyết dứt điểm. Kết phim là cơ hội cuối cùng để đạo diễn làm khán giả thỏa mãn / cảm thấy thuyết phục/ được tác động… về cách xử lý / nhìn nhận vấn đề / thông điệp mà bộ phim đã đưa ra. Xem đến cuối phim thì lúc ấy mới đánh giá được trọn vẹn về giá trị bộ phim và công việc của người đạo diễn.
Trên đây là trường hợp của phim truyện và thực tế còn phức tạp hơn thế nhiều. Cấu trúc và cách vận hành của từng phần trong phim Tài liệu khá là khác với một phim truyện thuần túy, do chất liệu của hai thể loại này rất khác nhau, nhưng cái kết phim của phim Tài liệu cũng rất quan trọng và cũng rất khó xây dựng.
Có nghe ai đó nói rằng mọi câu chuyện trên đời này không biết lúc nào mới chấm dứt thực sự. Cũng có người nói rằng cái kết của phim này là mở đầu của một phim khác
(Ghi chú : Status này chỉ đề cập vấn đề một cách chung chung dưới góc nhìn của người làm phim, chứ không có ý phân biệt / đặt nặng nhẹ về yếu tố Kịch Bản hay Thể loại. )