ĐẦU TUẦN

ĐẦU TUẦN.
Đầu tuần công việc bộn bề.
Rất mừng các bạn vẫn về đông vui.
Sẻ chia tâm sự ngọt bùi.
Giúp nhau hạn chế buồn xui trong lòng.
Bạn bè thì vẫn hằng mong.
Tham gia với Khánh làm xong từng bài.
Cám ơn Khoảng Lặng, Thanh Hoài.
Đắc Kỳ, Minh Vũ, Quốc Oai, Thị Thành.
Dương Minh, Ngọc Thủy, Lan Anh.
Cùng Hà Nguyễn Thị, Bùi Thành, Lan Hương.
Phạm Nga, Đoàn Chín, Thuy Phương.
Dầy Dép Đức Cẩn, Mai Hương, Thành Bùi.
Thúy Mơ, Lan Phạm, Nguyễn Mùi.
Hồng Vân, Bảo Ngọc,Oanh Bùi, Tương Đoan.
Ngân Ngân , cùng với Miên Đoàn.
Có Cu Ly Phạm, Tính Đoàn. Kim Trung.
Nhuần Phan Thi với Mận Hùng.
Thanh Tong Le với Thanh Tùng Mong Liên .
Đặng Đào. Nguyên Thủy . Vũ Hiên.
Thúy Bùi về muộn Lương Tâm vẫn chờ.
Đầu tuần các bạn bình thơ.
Thuận Bùi ý kiến bây giờ đã xong.
Ngày vui Khánh vẫn cầu mong.
Sáng, chiều, trưa tối, việc xong đón chào.
19/6/2017
See Translation