Đêm 11:30 mình lao vào phòng thu( phòng tập ) để tập vì bất chợt nghĩ ra một nét nhạc

Đêm 11:30 mình lao vào phòng thu( phòng tập ) để tập vì bất chợt nghĩ ra một nét nhạc, phải lưu ngay không nó chạy mất…
Có đồng chí làu bàu…với theo
May mà ông lấy đc vợ đấy, chứ thời đại này chả con nào nó chịu được cảnh ông ôm cái phòng tập hơn vợ đâu…
Thôi tốt nhất là mình im cho lành… cho đc việc ‍♂️