DONE

DONE…
Trời ơi ta nói không có cái khổ nào bằng việc soạn đồ hết, đi 6 tháng trời mà đc có 30kg hành lý kí gửi à :\.
Từ đầu tuần tới giờ cứ rãnh là phải lôi hành lý ra, xếp xếp, soạn soạn rồi đóng lại, cân đo đong đếm từng gram một.
Xong cái vẫn dư kg nhiều quá, cái phải ngồi lôi ra hết, coi cái gì để lại đc thì để lại, mà hả, cái gì cũng quan trọng hết, rồi biết bỏ cái gì, đem cái gì đây :(((
Đi 6 tháng đáng lẽ cty phải mua cho gói cỡ 50kg thì mới gọi là thong thả 1 chút để dìa :((
– Tâm sự của cô bé lố có hơn 20kg hành lý :(((((
See Translation