ĐÙA DAI

ĐÙA DAI.
dongngan
Mới ngày nào đó người ta ngoác mồm gào lên trên diễn đàn: Đến năm 2020 nước ta sẽ là nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giọng người cầm lái đầy tự tin.
Tôi ngờ rằng người la hét đó chả hiều công nghiệp và nông nghiệp hiện đại là thế nào, mà chỉ là gào theo tiềm thức được nhồi nhét một mớ lý thuyết dông dài nặng tính lừa bịp. Bởi hiện đại trên cơ sở nào cũng không biết? Xây nhà cần có móng, nay móng không có thì xây cái củ thìu gì?
Giờ lại đang ồn ào bước vào cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Eo ơi, bước một hai chẳng rõ đầu đuôi ra sao, nay lại sắp thứ Tư.
Đéo gì, đùa dai thế.
19/5 kỉ niệm