[EyeOpenerWorks Vietnam]

[EyeOpenerWorks Vietnam]
Kết thúc tháng 6 với hai khoá tập huấn dồn dập nhưng cũng đầy thắng lợi: Facilition Training và Meaningful Management
Cảm thấy bản thân rất may mắn khi có cơ duyên được làm việc trong một công ty tuyệt vời như EOW, học hỏi từ toàn các anh đồng nghiệp cũng vô cùng tuyệt vời. Quan trọng nhất là luôn luôn cảm nhận được sự chân thành, hỗ trợ, truyền cảm hứng cũng như sự cảm phục sâu sắc với những người đang sát cánh bên mình.
Teamwork makes the dream work
#eyeopenerworksvietnam
See Translation