“GIẢI ẢO” CẢI CÁCH GIÁO DỤC VÀ SERIES SÁCH VỀ LỊCH SỬ CẢI CÁCH GIÁO DỤC TRÊN THẾ GIỚI

“GIẢI ẢO” CẢI CÁCH GIÁO DỤC VÀ SERIES SÁCH VỀ LỊCH SỬ CẢI CÁCH GIÁO DỤC TRÊN THẾ GIỚI
Thư viện Nhân học và Radio Nhân học xin hân hạnh được giới thiệu loạt bài viết – phát thanh gồm ba kỳ nhằm hướng đến gỡ bỏ những hiểu nhầm và làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến Cải cách giáo dục ở Việt Nam đặt trong bối cảnh toàn cầu.
Trong ba kỳ tới đây, chúng tôi sẽ tiến hành giải thích và trực tiếp đặt vấn đề thế nào là cải cách giáo dục? Tại sao cải cách giáo dục ở Việt Nam trong nhiều chục năm qua là một vòng tròn luẩn quẩn chưa lối thoát? Nền giáo dục của chúng có vấn đề hay chính tư duy “cải cách” của chúng ta thực sự có vấn đề? Và đâu là lối thoát cho những thay đổi thực chất trên phương diện giáo dục?
XIN XEM TOÀN VĂN, COMMENT, SHARE, LIKE TRÊN PAGE CỦA THƯ VIỆN NHÂN HỌC ĐỂ ỦNG HỘ THƯ VIỆN