GIÀY DA CHO VUA

GIÀY DA CHO VUA
Có ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một ngày kia, vị vua đi ngao du sơn thủy. Khi quay trở lại hoàng cung, vị vua phàn nàn chân mình rất đau, bởi vì đây là lần đầu tiên vua phải trải qua một cuộc hành trình dài như thế và chặng đường ông đi lại rất gồ ghề, đá lởm chởm.
Sau đó, vị vua hạ lệnh:
“Cho bọc tất cả con đường trong đất nước lại bằng da. Điều này sẽ dẫn đến việc phải cần hàng ngàn bộ da bò và một số lượng khổng lồ tiền bạc.”
Bỗng có một hôm, người vợ của tên hầu nhà vua đã dũng cảm hỏi nhà vua:
“Tại sao ngài lại tốn một số lượng tiền không cần thiết như thế? Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại chân của ngài?”.
Nhà vua ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng đồng ý làm một đôi giày.
Sẽ có rất nhiều điều xảy ra trong cuộc sống của mỗi chúng ta, điều duy nhất chúng ta có thể và nên làm là chịu trách nhiệm với nó. Chỉ cần chúng ta thay đổi, mọi thứ sẽ thay đổi theo. Chúng ta là nguyên nhân của tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ.
Nếu một ngày nào đó bạn nhận ra có những chuyện đến với mình cứ lặp đi lặp lại, thậm chí là định kỳ, điều đó có nghĩa là trong bạn đang có một điều gì đó không ổn, chứ không phải vì bất kỳ điều gì khác. Khả năng rất cao là môt – một loạt những thói quen đã dẫn đến điều đó. Hãy tập trung vào bên trong của mình để xem những gì đã xảy ra trong quá khứ dẫn dến những niềm tin nào và những thói quen nào của bạn?
Nice day everyone!
-Copy câu chuyện từ nhà bạn Trần Văn Kỳ.