Hôm trước bạn post cái ảnh của phim này thế mà mình lưu lại trong máy rồi xôn xao tới tận hôm nay

Hôm trước bạn post cái ảnh của phim này thế mà mình lưu lại trong máy rồi xôn xao tới tận hôm nay. Mình thích Lương Triều Vỹ trong phim này nhất, hơn tất cả các phim khác.
Thích cái kiểu không to cao bóng bẩy, không trí thức sáng ngời mà kiểu này là kiểu Người Đàn Ông… chỉ dành toàn bộ tình cảm cho người đàn bà mà-anh-ta-đang #yêu.