HỒN BƯỚM MƠ TIÊN THOẢNG SỰ ĐỜI

HỒN BƯỚM MƠ TIÊN THOẢNG SỰ ĐỜI.
Có một quán ăn nhỏ trong con hẻm cụt trên đường Vĩnh Viễn, Q10 của 2 vợ chồng già người Hoa, cạnh một quán café luôn luôn mở nhạc tiền chiến nhè nhẹ. Món ăn ngon, không xuất sắc nhưng đặc sắc, mỗi khi có chuyện buồn phiền, lo lắng hay căng thẳng mình lại đến đó ăn, một mình, từ thời còn làm ở Chợ Rẫy đến giờ, quay qua quay lại mà đã 15 năm rồi.
Thôi kệ, căng cái bụng thì chùng con mắt, hồn bướm mơ tiên thoảng sự đời.
See Translation